Taekwondo stijlvormen worden poomse genoemd, Poomse zijn een reeks van technieken volgens een vastgestelde volgorde, waarin alle afweer- en aanvalstechnieken zonder tegenstander geoefend worden, een gevecht dus tegen één of meerdere denkbeeldige tegenstanders.
De nadruk ligt, op een correcte uitvoering van trappen, stoten, verdedigingen, balans, kracht, spanning en ontspanning tijdens de bewegingen.

 • TAEGUEK IL JANG
  De symbolen van Il Jang zijn de hemel en het licht, aan hen zijn de bewegingspatronen gewijd. Met hemel wordt de schepping gesymboliseerd, het begin van het “zijn”.
  Bij het opzetten van deze poomse zijn de bewegingen zo gekozen dat ze door de beginner goed begrepen en uitgevoerd kunnen worden.

 • TAEGUEK I Jang
  symboliseert vrolijkheid. Een van vrolijkheid doordrongen mens beschikt over een gevestigde kracht van binnen, die hem rustig laat verschijnen en bestaan. Volgens dit symbool is het bewegingspatroon dan ook krachtvol en rustig.

 • TAEGUEK SAM JANG
  Sam Jang wordt gesymboliseerd door het teken van het vuur. Het vuur geeft de mens warmte en licht, het fascineert hem en geeft hem hoop en zekerheid; het wekt echter ook passie, angst en schrik op in de mens. Aangepast aan het symbool van het vuur druk Sam Jang afwisseling en fascinatie uit.

 • TAEGUEK SA JANG
  Het symbool van Sa Jang staat voor donder. Donder en bliksem beangstigen de mens, maar betekenen tegelijkertijd ook kracht en macht. Aangepast aan dit symbool drukt deze poomsee rust en moed tegenover het gevaar uit in vorm van krachtige en doeltreffende (snelle) bewegingen. Sa Jang bevat daarom veel technieken gebaseerd op kracht.

 • TAEGUEK O JANG
  O Jang staat onder het symbool van de wind. De wind symboliseert zowel de kracht van de vernietiging als ook die van de opbouw. Dus volgens het symbool verlopen de bewegingen gedeeltelijk rustig, gedeeltelijk sterk en stormachtig.

 • TAEGUEK YUK JANG
  Het symbool van het water kenmerkt Yuk Jang. Zoals het water, dat altijd bergafwaarts vloeit, vloeien de bewegingen van deze poomsee in elkaar over. Deze voorstellign leert ons dat wij moeilijkheden kunnen overwinnen, als wij met zelfvertrouwen verder gaan. De bewegingen, die naar dit idee gevormd zijn, zijn opgebouwd naar het beeld van het vloeiende water, waarbij de aparte delen door trappen overbrugd worden.

 • TAEGUEK CHIL JANG
  Het symbool van Chil Jang is de berg. Een berg staat onbeweegbaar vast. De mens moet trachten deze vastigheid te verkrijgen door te gaan, als hij moet, en te stoppen, als dit van toepassing is. Stoppen en voortschreiden; beide zijn, ieder op zijn tijd, noodzakelijk, als men iets wil bereiken.

 • TAEGUEK PAL JANG
  Het achtste en laatste symbool staat voor aarde, die de bron van alle leven is. Alles groeit uit haar, ontvangt voedsel en energie van haar. In de aarde is de scheppende kracht van de hemel te zien. Pal Jang is de laatste vorm voor de leerling op zijn weg tot de dangraadhouder. Hierin worden de bewegingsvormen opgefrist die aan de basis liggen en de tot dan toe geleerde technieken de laatste perfectioneren.

DE NEGEN HOGERE POOMSES

 • KORYO
  Poomse Koryo is genoemd naar De Koreo-dynastie.

 • KEUMGANG
  Poomse Keumgang is genoemd naar de mooiste berg van Korea nl. Keumgang-San (Diamantberg).

 • TAEBAEK
  Poomse Taebaek is genoemd naar de oude naam voor de grootste berg van Korea nl. Baekdoo, waar volgens een mythe Korea voor de eerste maal zou zijn gesticht.

 • PYONGWON
  Poomse Pyongwon is genoemd naar de vlakte; De vruchtbare vlakte die de mens van voedsel voorziet.

 • SIPJIN
  Poomse Sipjin is genoemd naar decimaal; Het decimale systeem symboliseert oneindige ontwikkeling en groei.

 • JITAE
  Poomse Jitae is genoemd naar de Aarde; Het symbool voor het begin en einde van het leven.

 • CHEONKWON
  Poomse Cheonkwon is genoemd naar de Hemel; Het symbool voor de schepper en heerser van het universum.

 • HANSOO
  Poomse Hansoo is genoemd naar Water; oorsprong van al het leven.

 • ILYO
  Poomse Ilyo is genoemd naar Eenheid; Van lichaam en geest, hetgeen wordt beschouwd als einddoel van de Taekwondo-beoefening.